Kisebb rovarrendek gyűjteménye

A gyűjtemény összesen 19 rovarrend példányait tartalmazza. Ezek a következők: Ephemeroptera (kérészek), Odonata (szitakötők), Plecoptera (álkérészek), Embioptera (szövőlábúak), Grylloblattodea (gleccsersáskák), Dermaptera (fülbemászók), Blattodea (csótányok), Mantodea (fogólábúak), Isoptera (termeszek), Phasmatodea (botsáskák), Orthoptera (egyenesszárnyúak), Psocoptera (fürgetetvek), Thysanoptera (tripszek), Strepsiptera (legyezőszárnyúak), Megaloptera (nagyszárnyúak), Raphidioptera (tevenyakúak), Neuroptera (recésszárnyúak), Trichoptera (tegzesek) és Mecoptera (csőrös rovarok).
A gyűjtemény anyaga által legjobban reprezentált terület a Kárpát-medence, példányaink több, mint fele innen származik. A palearktikus régión belül szintén jelentős gyűjteményünk van a Balkán-félszigetről, Mongóliából és a Koreai-félszigetről. A Palearktiszon kívül jól reprezentált az orientális régió (elsősorban Vietnam, Tajvan és Új-Guinea), valamint az afrotrópusi régió (elsősorban Ghána, Kongó, Kenya és Tanzánia).

Munkatársak
Muzeológus: Szőke Viktória Gabriella
Önkéntes: Sziráki György

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: közelítőleg 200 ezer dmeghatározott, további 200 ezer meghatározatlan.
Fajok száma: közelítőleg 5000
Típusok száma: közelítőleg 600
Könyvtári állomány: mintegy 1000 szakkönyv és 10 ezer tudományos cikk különlenyomata

Nevezetes gyűjteményrészek
Álkérészgyűjtemény (Plecoptera)
Főleg az utóbbi évek gyűjtő és feldolgozó munkájának eredményeképpen ez a gyűjteményrész ma 611 faj több, mint 8000 tételét, köztük 56 faj és két alfaj típuspéldányait is őrzi. A hazai  fajokon kívül jelentős a Kárpátok, a Koreai-félsziget, Mongólia, a nearktikus és orientális régió, Nyugat-Afrika, valamint a Balkán faunáját reprezentáló anyagunk. A 2002 óta gyűlő balkáni anyagban ma már a balkáni fajok és alfajok háromnegyede megtalálható, köztük újonnan leírt fajok holotípusai, és a legtöbb régebben leírt balkáni faj topotípusai is. A gyűjteményben Albánia messze a legjobban reprezentált ország, utána következik Görögország és Montenegró, de kisebb-nagyobb mennyiségben minden balkáni országból került példány a gyűjteménybe.

Hozzáférés
A gyűjteményről helyszínen használható adatbázisok készültek, amelyek rend-, ország- vagy régiószintű keresést tesznek lehetővé. Részletes adatbázisunk a Plecoptera, Dermaptera és Megaloptera rendekről van.

A gyűjtemény a megbízott muzeológussal történt előzetes egyeztetés után látogatható: szoke.viktoria@nhmus.hu

A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető. A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőnek címezék. A kölcsönzési idő típusok esetében 3-6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap. [link]

Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.