Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény

A Herpetológiai Gyűjtemény nagy része 1956-ban megsemmisült. Az azóta felhalmozott anyagban a kárpát-medencei fajok képviseltetnek a legnagyobb számban, ezen kívül jelentős az összehasonlító vizsgálatokra alkalmas hazai száraz csontanyag. A Föld más területeiről szórványosan őrzünk fajokat. Értékes anyagot őriz a gyűjtemény a palearktikus régióból a Balkán-félszigetről, Észak-Afrikából, Mongóliából; a trópusi területekről Délkelet-Ázsiából (Vietnam, Tajvan, India), és Dél-Amerikából (Argentína, Chile, Bolívia).
A gyűjtemény feldolgozottsága magas szintű, a példányok 90 százaléka faji szintig meg van határozva.

A Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény története

Munkatársak
Főmuzeológus: Vörös Judit
Muzeológus: Márton előd
Preparátor: 
Társult kutatók:


Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: közelítőleg 20 000 (16 000 a Kárpát-medencéből, 4000 a Föld más részeiről)
Fajok száma: közelítőleg 350
Típusok száma: -
Könyvtári állomány: mintegy 700 szakkönyv és 6 ezer tudományos cikk különlenyomata

Nevezetes gyűjteményrészek

Észak-Afrika
A Magyar Természettudományi Múzeum 1957-ben négyfős expedíciót szervezett Egyiptomba. Az expedíció anyagából közel 300 kétéltű- és hüllőpéldány került a gyűjteménybe. Dely Olivér György és Zilahy Ferenc 1973-ban Algériába vezettek gyűjtőexpedíciót, melynek során 232 db kétéltű- és hüllőpéldányt gyűjtöttek. Topál György 1961 és1980 között Indiában és Argentínában is közel 200 kétéltű- és hüllőpéldányt gyűjtött. További jelentős anyagot őriz a gyűjtemény Tunéziából, Zilahy Ferenc 1970-es gyűjtéséből.

Mongóliai gyűjtemény
Kaszab Zoltán 1963 és 1968 között hat egyszemélyes expedíciót szervezett az állattani szempontból akkor még szinte ismeretlen Mongóliába. Ezek során több mint 500 kétéltű- és hüllőpéldányt gyűjtött. Ezek nagy része meghatározatlan anyag.

Hozzáférés
A Kétéltű- és Hüllőgyűjteményben őrzött példányok adatainak 90 százaléka adatbázisban rögzített, amely a helyszínen használható. A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.

A gyűjteményi anyag egy része kölcsönözhető [link].  A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz és a muzeológushoz kell címezni: voros.judit@nhmus.hu., marton.elod@nhmus.hu. A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.

Bővebben

Galéria képei: