A Magyar Természettudományi Múzeum általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők (feltöltés alatt)
Elérhetőségi adatok
Szervezeti struktúra
Vezetők
A Múzeum szervezeti egységeinek feladatai (feltöltés alatt)
Ügyfélkapcsolatok (feltöltés alatt)
1.2 Felügyeleti költségvetési szervek (nincs felügyelt költségvetési szerv)
1.3 Gazdálkodó szervezetek (A Múzeumnál nem releváns)
1.4 Közalapítványok
Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
MTM-ért Alapítvány alapító Okirat 2015
1.5. Lapok (folyóiratok)
A múzeum lapjai
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
A múzeum felettes szerve a Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 


2.1 A múzeum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. melléklet: Az MTM szervezeti felépítése
2. melléklet: Az MTM belső szabályzatainak jegyzéke
A Múzeum feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven (feltöltés alatt)

2.2 Közszolgáltatások (BudapestZircGyöngyös) link a múzeumi programokhoz)

2.3 Nyilvántartások
Kutatás és gyűjtemények (ÁllattárÁsvány és KőzetárEmbertani TárNövénytárŐslénytani és Földtani TárMolekuláris Taxonómiai Laboratórium
Könyvtári gyűjtemények (Tudománytörténeti gyűjteményFotóarchívum és médiatárSzéchenyi Zsigmond Vadászati Könyvgyűjtemény
Könyvtári adatbázisok

2.4 Nyilvános kiadványok

2.5 Hirdetmények

2.6 Pályázatok    (álláspályázatok, egyéb pályázatok)
2.6.1. Álláspályázatok
A Múzeumnak jelenleg nincs álláspályázata.
2.6.2. Egyéb pályázatok 

2.7 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2016. évi zárszámadás ÁSZ megállapításokkal kapcsolatos válasz és intézkedési terv
17208 ÁSZ jelentés  A 2016. évi zárszámadás ellenőrzéséről
ÁSZ ellenőrzést lezáró levél

2.8 Közérdekű adatok igénylése
Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről
Igénylő lap közérdekű adatok igényléséhez
Iratbetikintési nyilatkozat
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás (A Múzeumnál nem releváns)

2.9 Működési statisztika
2.9.1 MTM Kutatás-fejlesztési tevékenység
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2013.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2014.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2015.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2017.
2.9.2. Beruházási statisztikák
MTM Éves beruházási 2016.
MTM Éves beruházási 2017.
MTM Éves beruházási 2018.
2.9.3. Szakmai statisztikák
Statisztika Budapest 2015.
Statisztika Budapest 2016.
Statisztika Budapest 2017.
Statisztika Gyöngyös 2015.
Statisztika Gyöngyös 2016.
Statisztika Gyöngyös 2017.
Statisztika Zirc 2014.
Statisztika Zirc 2015.
Statisztika Zirc 2016.
2.10 A működés eredményessége, teljesítmény
2015. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2016. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2017. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2.11 Közzétételi listák
A Kbt. alapján közzéteendő adatok 37. § (1) (a Múzeumra vonatkozó különös közzétételi lista)
Előzetes tájékoztató
Nyílt eljárást megindító ajánlati felhívás
Részvételi felhívás
Előzetes tájékoztató és előminősítési hirdetmény
Tervpályázati kiírás
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató

      

III. Gazdálkodási adatok

3.1 Költségvetések, beszámolók
3.1.1 Éves költségvetések
Elemi koltsegvetes 2017. év
Elemi költségvetés 2018. év
Elemi költségvetés 2019. év
Elemi költségvetés 2020. év
Elemi költségvetés 2021. év
2006. évi költségvetési terv
2008. évi szakmai költségvetési terv
3.1.2 Elemi beszámolók
Éves beszámoló 2016. évi
Éves beszámoló 2017. évi
Éves beszámoló 2018. évi
Éves beszámoló 2019. évi
Éves beszámoló 2020. évi
3.1.3 A költségvetés végrehajtása
2016. évi szöveges beszámoló
2017. évi szöveges beszámoló
2018. évi szöveges beszámoló
2019. évi szöveges beszámoló

3.2 A foglalkoztatottak
3.2.1 Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok
2017.
Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
2018.
Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
2019.
Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
3.2.2 Vezetők illetménye, költségtérítése
2017.
 Vezetők illetménye, költségtérítése
 2018.
 Vezetők illetménye, költségtérítése

3.3 Nyújtott támogatások (a Múzeumál nem releváns)
3.4 Szerződések
MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2017. év
MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2018. év
MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2019. év
MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2020. év
3.5 Koncessziók (A Múzeumnál nem releváns)
3.6 Egyéb kifizetések (A Múzeumnál nem releváns)
3.7 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések  
3.7.1
 KEOP-6.1.0/C-11-003
(Közbeszerzési felhívás - Vállalkozási szerződés médiavásárlási és rendezvényszervezési feladatok megvalósítására a Lakó-parkok és park-lakók )
Ajánlati dokumentáció
iratminták
15. sz. melléklet - Roadshow megvalósítása
16. sz. melléklet - Médiumok listája
1. kiegészítő tájékoztatás.pdf
1. sz. melléklet - Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
2. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3.7.2 KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013 pályázat vállalkozói szerződése
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás Módosítása
Működtetési megállapodás (Hatvan)
3.7.3 EFOP-3.3.2-16-2016-00345 
EFOP-3.3.2-16-2016-00345 (Ember a tájban, táj az emberben)Támogatási szerződés
3.7.4 EFOP-3.3.6-17-2017-00001 
EFOP-3.3.6-17-2017-00001 (Élményből tudást – természetesen a Mátra Múzeumban) Támogatási szerződés
3.8. Közbeszerzés
3.8.1 Közbeszerzési tervek és módosításaik
2017. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2017. évi közbeszerzési terv II. módosítás
2018. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2019. évi közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
3.8.2 Éves összegzések az ajánlatok elbírálásáról 
2016. évre vonatkozó statisztika
2017. évre vonatkozó statisztika
2018. évre vonatkozó statisztika

ARCHÍVUM

KÖZADATKERESŐ