Őslénytani Vizsgálati Minta Gyűjtemény

Néhány kivételtől eltekintve Magyarországon az elmúlt évtizedekben alig történt új lelőhelyek szisztematikus feltárása és őslénytani feldolgozása, így a már meglévő, tudományos igényességgel begyűjtött feldolgozatlan anyagok eszmei értéke felbecsülhetetlen. A mintaanyagok későbbi kutatásra alkalmas kezelése iránti igény hívta életre az Őslénytani Vizsgálati Minta Gyűjteményt, amely mind anyagait, mind tárolását, mind pedig nyilvántartását tekintve alapvetően különbözik az Őslénytani és Földtani Tár másik két nagy gyűjteményétől.

Az Őslénytani Vizsgálati Minta Gyűjtemény a szekrénykataszteri nyilvántartású, leltározatlan anyagokat tartalmazza. A gyűjtemény nagyobb részét mintagyűjtő zacskókban feliratozva, kisebb részét zsákokban vagy dobozokban, cédulázva tároljuk.

A gyűjtemény zömében a Kárpát-medencéből származó anyagokból áll, de szép számban vannak benne külföldi vizsgálati minták is. Ezek nagy része európai lelőhelyekről származik, de őrizünk ázsiai anyagokat is. A gyűjteményben hagyományosan elkülönül a gerinces és a gerinctelen gyűjteményrész. Ezeken belül tematikusan vannak rendezve a minták, nagyrészt földtörténeti korok (ezen belül lelőhelyek), illetve a gyűjtő személye szerint, indokolt esetben azonban rendszertani csoportoknak megfelelően.

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Szives Ottilia
Preparátor: 

Darabszám, típusanyag
Leltározatlan tételek száma: kb. 5000 zsák, ill. mintazacskó
Típusanyag: nincs

Nevezetes gyűjteményrészek

Gerinces vizsgálati minta anyag
Az összesen körülbelül 2000 tételnyi anyagot mintagyűjtő zacskókban feliratozva, kisebb részét zsákokban vagy dobozokban, cédulázva tároljuk. A minták jelentősebb részét Jánossy Dénes egykori ásatásainak alkalmával különítették el, rétegek szerint. Az anyag kora a felső-pliocéntől a holocénig terjed. A minták egy részét azért őrizzük, hogy dokumentálni tudjuk, milyen üledékből gyűjtötték az ősgerincesek maradványait. Más részük most is tartalmaz maradványokat, ezek szükség szerint iszapolással kinyerhetők. Többek között olyan, nemzetközi jelentőségű ősgerinces lelőhelyekről van mintaanyag, mint Osztramos, Villány, Beremend, Somssich-hegy, Süttő, illetve több gerecsei és bükki barlang. A gerinces vizsgálati mintaanyag kisebbik része Gasparik Mihály ásatásai vagy alkalmi gyűjtései során került a gyűjteménybe. Nagy részük a szó szoros értelmében vizsgálati minta, azaz a későbbiekben iszapolással kinyerjük belőlük a gerinces maradványokat, melyek így alkalmasak lesznek a tudományos feldolgozásra.  Ezek kora is változatos, de zömük alsó-pleisztocén (pl. Villány, Beremend) és felső-pleisztocén (pl. Tokod, Feldebrő).

Gerinctelen vizsgálati mintaanyag
Báldi Tamás eocén-oligocén mintaanyaga
Kecskeméti Tibor eocén mintaanyaga

Hozzáférés
Helyben, leltárkönyvek és elektronikus adatbázis alapján, kizárólag a gyűjteményvezető segítségével.
A gyűjtemény előzetes időpont-, igény- és létszámegyeztetés után  látogatható.
Kutatómunka igénye esetén a gyűjteményvezetővel való egyeztetés után lehet az anyagokat megtekinteni vagy kutatási munkákhoz felhasználni: szives.ottilia@nhmus.hu
A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.
Kölcsönzés nem lehetséges.