Gerinctelen Paleontológiai Gyűjtemény

A Gerinctelen Paleontológiai Gyűjtemény zömében a Kárpát-medencéből származó leletekből áll, de nagy számban megtalálhatók benne külföldi maradványok is. Ezek többsége Európából került elő, de vannak ázsiai, afrikai, ausztráliai, valamint észak- és dél-amerikai fosszíliák is. A példányoknak kb. 90 százaléka családszinten azonosított, 75 százaléka pedig faji szintig meg van határozva. A típuspéldányokat a más anyagoktól teljesen elkülönítve tároljuk.

Munkatársak
Az egyes gyűjteményrészeket az adott szakterületek képviselői (szakmai kurátorok) kezelik.
Gyűjteményvezető: Dulai Alfréd Kurátorok: Főzy István, Szentesi Zoltán, Szives Ottilia
Önkéntesek: Ősi Attila, Vörös Attila, Kecskeméti Tibor, Segesdi Martin, Szabó János, Szabó Márton
Preparátor: 

Darabszám, típusanyag
Leltári tételek száma: kb.80 ezer
Teljes példányszám: kb. 2–3 millió
Típustaxonok száma: 986
Típuspéldányok száma: 1530

Nevezetes gyűjteményrészek

Paleozóos és triász gerinctelenek
A paleozóos gyűjteményrész (trilobiták, brachiopodák, nautiloideák, korallok, szivacsok stb.) Magyarországi földtani adottságai miatt zömében külföldi anyagokból áll (Csehország, Németország, Franciaország). A triász gyűjteményrészben viszont olyan, nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű anyagokat találunk, mint a Végh Sándorné-féle Megalodontidae-gyűjtemény vagy a balaton-felvidéki lelőhelyek ammoniteszei és pörgekarúi (Brachiopoda).


Triász időszaki ammonitesz (Pinacoceras metternichi)

Jura gerinctelenek 
Ez a gyűjteményrész elsősorban Magyarországról ill. a Kárpát-medence más részeiről begyűjtött anyagot tartalmaz, de külföldi leletek is jelentős számban találhatók benne (pl. Németország, Ausztria, Franciaország, Anglia, Olaszország, Lengyelország). Kiállítási szempontból a legszebbek közé tartoznak a holzmadeni tengerililiomok (Crinoidea). A hazai anyagban az evolúciós, őskörnyezettani és ősföldrajzi szempontból is kiemelkedő jelentőségű bakonyi és balaton-felvidéki ammoniteszek és brachiopodák a legértékesebbek.

Coquand-gyűjtemény
Az 1956-os bombatalálatot követő tűzvész után a Magyar Állami Földtani Intézet a múzeumnak adományozta Henri Coquand (1811–1881) francia paleontológus őslénytani gyűjteményének jura időszaki részét. Ezek a példányok 1882-ben kerültek Magyarországra Semsey Andor jóvoltából, aki Coquand örököseitől vásárolta meg a teljes, mintegy 30 ezer darabos  gyűjteményt a magyar állam javára.

Kréta időszaki gerinctelenek
A hazai anyagból az annak idején Fülöp József által begyűjtött gazdag gerecsei lábasfejűanyag (ammonitesz és belemnitesz), a külföldiből pedig a világhírű észak-alpi Gosau-rétegekből begyűjtött korallok képviselnek kiemelkedő értéket.


Kréta időszaki magános korall (Cunnolites)

Paleogén gerinctelenek
A paleogén (eocén és oligocén) időszaki gerinctelenek nagy részét Magyarországon gyűjtötték, de jelentős számban fordulnak elő külföldi példányok is. Legértékesebbek az eocén egysejtűek (zömükben nummuliteszek, közöttük Hantken Miksa eredeti preparátumai), eocén puhatestűek és korallok (Dudar, Tatabánya, Gánt), Müller Pál eocén Decapoda-gyűjteménye, oligocén puhatestűek (Eger, Óbuda), valamint Báldi Tamás Glycymerididae-gyűjteménye


 Eocén kagyló (Lithocardium)

Neogén és kvarter (negyedidőszaki) gerinctelenek
Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségűek a Kárpát-medence miocénjéből gyűjtött anyagok, amelyek az egykori Középső-Paratethys tengerben, majd az ebből lefűződött és kiédesedett Pannon-tóban élt állatok (zömében puhatestűek) maradványait tartalmazzák. Az utóbbiból nemzetközi hírű gerinctelenfaunát ismerünk, több ezer fosszíliát őrzünk. Külön említést érdemel Csepreghyné Meznerics Ilona neogén Pectinidae-gyűjteménye, Müller Pál miocén Decapoda-gyűjteménye, Kolosváry Gábor korall- és tengerimakk-gyűjteménye.

Hozzáférés
Helyben, leltárkönyvek és elektronikus adatbázis alapján a kurátor jelenlétében és segítségével.
A gyűjtemény előzetes egyeztetés után látogatható: gasparik.mihaly@nhmus.hu
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni. [link] Típusanyag nem kölcsönözhető.
Helyszíni kutatásokra engedély [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.

Csatolmányok: