Gerinces Paleontológiai Gyűjtemény

A Gerinces Paleontológiai Gyűjtemény gyűjtőköre a kiterjed a teljes földtörténeti időskálára. A magyarországi földtani viszonyoknak megfelelően a hazai pliocén és főleg pleisztocén lelőhelyek faunái a legértékesebbek, és a darabszámot tekintve is ez az anyag a legjelentősebb. Emellett vannak kiemelkedő külföldi (pl. németországi és olaszországi) leletek is a gyűjteményben (pl. Németország, Olaszország). A gyűjtemény egyedileg leltározott. A típuspéldányokat a más anyagoktól teljesen elkülönítve tároljuk.

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Gasparik Mihály
Preparátor:

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: kb. 20 ezer
Típustaxonok száma: 205 gerinces
Típuspéldányok száma: 602 gerinces

Nevezetes gyűjteményrészek 

Paleozoós halgyűjtemény 
Kiemelkedőek a permi Mansfeldi Rézpala híres halkövületei, valamint a devon időszak egyik eredeti Drepanaspis (állkapocsnélküli hal) kövülete, ez utóbbi a Gerinces Gyűjtemény egyik, földtörténetileg legrégebbi és ezért legértékesebb darabja.

Triász gerincesek a villányi Templom-hegyről
Az újabb feltárással kibővült klasszikus villányi Templom-hegy triász rétegsora az iharkúti után a második, szisztematikusan gyűjthető mezozóos gerinceslelőhely Magyarországon. Az új gyűjtések révén több száz triász időszaki tengeri gerinces (porcos- és csontoshalak, nothoszauruszok, placodontiák) került a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe.  Az egyik legfontosabb maradvány a fogakkal együtt megőrződött, töredékes Nothosauria állkapocs.

Jura időszaki tengeri gerincesek 
Kiemelkedőek a két híres németországi lelőhelyről származó ősgerincesek: a holzmadeni kora-jura palás agyagkőből előkerült őskrokodilok és halgyíkok (ichthyoszauruszok), valamint a solnhofeni késő-jura márgából előkerült repülőhüllők (pteroszauriák) másolatai és az eredeti halkövületek. Számos gyönyörű, bemutatásra kiválóan alkalmas példány is van a gyűjteményrészben.


Késő jura  hal a németországi Solnhofen mellől (Gyrodus nemzetség)

Iharkúti felső-kréta gerincesanyag 
Az iharkúti késő-kréta kori feltárás az első szisztematikusan gyűjthető gerinceslelőhely a hazai mezozoikumból. A kutatások változatos és sok tekintetben egyedi, eddig 35 fajból álló, mintegy 85 millió éves gerincesfaunát tártak fel, köztük több új fajt vagy genust. A típusanyag mellett több ezer beleltározott csontmaradvány is a gyűjteménybe került. 

Típusanyagok: Anura: Bakonybatrachus fedori V 2010.283.1., Hungarobatrachus szukacsi V 2008.16.1.; Testudines: Foxemys trabanti V 2010.86.1.; Squamata: Pelsochamops infrequens 2006.106.1., Distortodon rhomboideus PAL 2012.31.1., Scincomorpha n. g. n. sp. V 2010.129.1., Pannoniasaurus inexpectatus PAL 2011.43.1.; Crocodylia: Iharkutosuchus makadii 2006.52.1.; Dinosauria: Ajkaceratops kozmai V 2009.192.1., Hungarosaurus tormai 2007.26.1.–2007.26.34., 2007.89.1., 2007.89.2., Mochlodon vorosi V 2010.105.1., Pneumatoraptor fodori V 2008.38.1.; Aves: Bauxitornis mindszentyae V 2009.38.1.; Pterosauria: Bakonydraco galaczi 2007.110.1.

Eocén zátonyhalak
A világhírű olaszországi (Verona melletti) Monte Bolca lelőhely eocén kőzetrétegeiből ismerjük a Föld egyik legősibb zátonyhalközösségét. Az üledékes rétegek trópusi sekélytengerben rakódtak le, és egy olyan gazdag halfaunát őriztek meg, amihez hasonlót ma az Indiai-óceán korallzátonyainál találunk. A gyűjteményi darabok jelentős része Semsey Andor mecénási tevékenységének köszönhetően került a Múzeumba.

Kormos-gyűjtemény 
A Kormos Tivadar által az 1900-as évek első harmadában gyűjtött pliocén és pleisztocén ősgerincesanyagban több olyan példányt (zömében kisemlőst) találhatunk, amelyek kiemelkedő evolúciós és/vagy rétegtani jelentőségűek az ősgerincesek kutatásában. Kormos rétegtanilag alapfaunákat szolgáltató lelőhelyekről gyűjtött, amilyen például Villány, Beremend, Nagyharsány, Betfia, Pilisszántó. Az anyag számos típuspéldányt tartalmaz.

Pleisztocén gerinces „alapfaunák"
A Gerinces Gyűjtemény leggazdagabb részét a pleisztocén gerincesek adják. Jelentős részük a Tár egykori igazgatója, Jánossy Dénes gyűjtései révén került be a Múzeumba. A negyedidőszaki gerincesrétegtanban alapvető fontosságú lelőhelyek anyaga szerepel közöttük, például az embertani szempontból is világhírű Vértesszőlős és Istállóskő. Szintén nagyon értékesek a kora-pleisztocén Osztramos és Somssich-hegy, a középső-pleisztocén Tar-kő és a késő-pleisztocén Süttő és Varbó (Lambrecht Kálmán-barlang) gerincesfaunái is.

Hozzáférés
Helyben, leltárkönyvek és elektronikus adatbázis alapján a kurátor jelenlétében és segítségével.
A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható gasparik.mihaly@nhmus.hu
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni. [link] Típusanyag nem kölcsönözhető.
Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.

Csatolmányok: