Eagle-szindróma

Eagle-szindróma (meghosszabbodott íróvesszőnyúlvány)

Lelőhely: Kehida-Fövenyes (8–9. század)

Gyűjtemény: MTM, Embertani Tár

Leltári szám: 2018.2.60

A 35–45 éves férfi jobb halántékcsontján található az íróvesszőnyúlvány (processus styloideus). Ezen több olyan izom és szalag tapad, amelyek kapcsolatban állnak a garattal, gégével és a nyelvvel. Ha a nyúlvány 30 mm-nél hosszabb, Eagle-szindrómáról beszélünk. Ez különböző tüneteket okozhat: fájdalom, nyelési nehézség, torokduzzanat, a nyakban futó erek és idegek elnyomása. Ebben az esetben a nyúlvány hossza 50 mm. A másik oldali nyúlványról nincs információnk, mivel az a halál után letört.

Halántékcsontján található az íróvesszőnyúlvány (kép: Kiss Krisztián)

Kehida-Fövenyes egy 8–9. századi késő avar kori temető, amelyet a Zala megyei Kehidakustányban tártak fel. A terület az Avar Kaganátus dél-nyugati határa volt. Ebben a régióban több települést is együtt hoztak létre az avarok a szlávokkal. Emiatt nem csak csontvázas, de hamvasztásos temetkezés (birituális temetkezés) nyomaival is lehet egy-egy temetőben találkozni. A hamvasztásos rítusból következtethetünk a szláv jelenlétre.

A temető embertani vizsgálatának részletesebb eredményeiért az alábbi linken található cikk tekinthető meg: Kiss és munkatársai (2019): Kehida-Fövenyes 8–9. századi népességének történeti embertani vizsgálata. http://real.mtak.hu/104994/

szerző: Kiss Krisztián (Embertani Tár)