Itthon vagyok

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) digitális oktatási anyagainak kapcsolódási pontjai a 2020-as Nemzeti alaptantervhez

szerző: Turcsán Zsolt (Közművelődési Osztály)

múzeumpedagógus

turcsan.zsolt@nhmus.hu

MTM digitális oktatási segédanyag célja:

A pedagógusoknak az áprilisban kezdődő témákhoz oktatási segédanyagot biztosítani. A pedagógusokkal a segédanyagok elkészülése előtt felvettük a kapcsolatot, hogy felmérjük az igényeket, és hogy áprilisban mit fognak tanítani.

4. osztályos környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódva:

Tankönyv fejezetének címe: III. Itthon vagyok

Megvalósuló kompetenciák az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az MTM anyagában):

Megjegyzés: a kompetenciák szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

Kommunikációs kompetenciák: A tanulók megismerő tevékenység során a tapasztalataikat lejegyzik (szövegalkotó feladatok)

Digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanulók kiegészítő információkat gyűjtenek digitális forrásokból (a legtöbb feladat ilyen).

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A környezetismeret tanulása során a tanulók megismerik hazánk kulturális örökségének fő elemeit, ez erősíti kulturális tudatosságukat (Nemzeti Parkokkal és múzeumokkal foglalkozó feladatok térkép rajzolás).

 

Megvalósuló eredménycélokhoz való kapcsolódási pontjai az MTM digitális oktatási anyagának:

Megjegyzés: az eredménycélok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-ismernek és használnak nyomtatott és digitális forrásokat ismereteik bővítéséhez (keresési feladatok, online keresztrejtvény);

-megfigyeléseikről, tapasztalataikról rajzban, írásban beszámolnak (térképrajzolás, fogalmazás írás);

-szöveggel adott információkat értelmeznek (szöveges feladatok);

-gyakorolja az alapvető térképjeleket: államhatár, felszínformák, vizek, települések (térképrajzolás).

-Térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit, ezeket saját készítésű térképen előállítja (térképrajzolás).

 

Megvalósuló fejlesztési feladatok és ismeretek (kerettanterv alapján) az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az anyagban):

Megjegyzés: a fejlesztési feladatok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-Megfigyelőképesség fejlesztése (videó elemzés, szöveg elemzés)

-Leíró képesség fejlesztése (videó elemzés, feleletválasztó feladatok)

-Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése (kép és címer összehasonlító feladat)

-Rendszerező képesség fejlesztése (térkép rajzolása)

-Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése (szöveg elemzés)

-Téri tájékozódó képesség fejlesztése (térképes feladatok)

-Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, vizek. (térképes feladatok)

-Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik (térképes feladatok, keresztrejtvény, feleletválasztó feladatok).

letölthető formátum: DOC (23 KB)

 

Források:

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat