Jegypénztáros

Magyar Természettudományi Múzeum
Gazdálkodás és Pénzügyi Osztály

pályázatot hirdet

Jegypénztáros

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A jegypénztár feladatainak ellátása, jegykiadás, kiadvány-értékesítés, pénzkezelés, látogatók tájékoztatása. A foglalkoztatás havi munkaidő-keretben történik.

Illetmény és juttatások:

Megállapodás szerint.                 

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • pénzkezelési tapasztalat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi végzettség
 • Angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs képesség,
 • Pontos, önálló munkavégzés,
 • Jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)
 • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.01.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Gabriella nyújt, a +36 30 546 4980-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.01.14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.