Gasparik Mihály

Beosztás: 
főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Őslénytani és Földtani Tár
Gyűjtemény: 
Gerinces és Gerinctelen Paleontológiai Gyűjtemény
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-210-1075
Email: 
gasparik.mihaly@nhmus.hu
Tudományos fokozat: 
PhD
Kutatási terület: 

Neogén és pleisztocén ősormányosok (Proboscidea, Mammalia) 
Magyarországi pleisztocén és holocén gerinces faunák taxonómiai és őskörnyezettani vizsgálata 
Tudománytörténet

Aktuális kutatások: 

Magyarországi neogén és pleisztocén ősgerinces lelőhelyek Proboscidea maradványainak feldolgozása 
A feldebrői mamutvadász ősember táborhely ősmaradványainak feldolgozása
A késő kora-pleisztocén korú Somssich-hegy 2-es lelőhely ősemlős anyagának revíziója
Késő-pleisztocén korú, barlangimedve- és barlangioroszlán-maradványok vizsgálata

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2012: Feldebrő, paleolit lelőhely, ásatásvezető
2011: Feldebrő, paleolit lelőhely, leletmentés, szakmai vezető
2010: Tokod, késő-pleisztocén ősgerinces lelőhely, leletmentés, szakmai vezető
2007: Solymár, Ördöglyuk-barlang, leletmentés, szakmai felügyelő
2005: Jakucs László-barlang, leletmentés, szakmai felügyelő
2002: Beremend, kora-pleisztocén ősgerinces lelőhely, leletmentés, szakmai vezető
2000: Villány, Templomhegyi-zsomboly, feltáró kutatás, szakmai felügyelő
1994–1997: Budapest, Vár-barlang, leletmentések, szakmai felügyelő
1990–1992: Tokod, késő-pleisztocén ősgerinces lelőhely, ásatásvezető

Kiállítási tevékenység: 

2013: Ősvilágok tanúi, kamara-kiállítás, szakmai rendező
2012: A feldebrői mamutok, kamara-kiállítás, szakmai rendező
2012: Leltárba véve 9.643.086 tárgy – Élő nemzeti természetrajzi gyűjtemény, szakértő
2011: Sokszínű élet – Felfedezőúton Magyarország tájain, szakértő
2010: Ész-leletek – Természetrajz a XIX. században, szakértő
2008: Jégkorszak, szakmai rendező – Ebből ugyanilyen címmel vándorkiállítás is készült, ebben szintén szakmai rendezőként vettem/veszek részt (eddig már 7 városban volt) 
2002: Túl az Óperencián – A Magyar Természettudományi Múzeum milleniumi kiállítása, szakértő
2000: Aki a világot szereti – A Kárpát-medence természeti kincsei, szakértő
1998: Kihalások – Az élővilág válságai a földtörténeti múltban, szakértő
1996: Ember és természet Magyarországon, szakértő

Múzeumpedagógiai tevékenység: 

Természetbúvár Terem, foglalkozások (évente 1–2 alkalom) 
Műhelytitkok, szakmai bemutató (évente 1 alkalom) Csontok nyomában – őslénytani foglalkozás (évente 1–2 alkalom) 
Gyűjteményi bemutatók érdeklődők számára az Őslénytani és Földtani Tárban (évente 3–4 alkalom) 
Őslénytani tárlatvezetés (igény szerint) a Múzeum kiállításaiban (évente 2–3 alkalom)

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Évente általában legalább egy rádió vagy tévé interjú 
Évente általában legalább egy on-line ismeretterjesztő cikk a National Geographic Online oldalán
Évente átlagosan 1–2 ismeretterjesztő cikk írása nyomtatott folyóiratokba, főleg az Élet és Tudományba
Részvétel a különféle múzeumi közönségprogramokon

Fontosabb publikációk: 

GASPARIK M. 1993a: Deinotheres (Proboscidea, Mammalia) of Hungary. – Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 85: 3–17. 

GASPARIK M. 1993b: Late Pleistocene gastropod and vertebrate fauna from Tokod (NE Transdanubia, Hungary). – Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica Hungarica 16: 89–116. 

GASPARIK M. 2001: Neogene proboscidean remains from Hungary; an overview. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica 19: 61–77. 

BERNÁTH B., SUHAI B., GERICS B., CSORBA G., GASPARIK M. & HORVÁTH G. 2004: Testing the biomechanical optimality of the wall thickness of limb bones in the red fox (Vulpes vulpes). – Journal of Biomechanics 37 (10): 1561–1572. 

GASPARIK M. 2005: Proboscidean remains from the Pannonian of Rudabánya. – In: BERNOR R. L., KORDOS L. & ROOK L. (Eds.): Multidisciplinary Research at rudabánya. Palaeontographia Italica 90: 181–192. 

GASPARIK M. 2007: “Elephants” in the cellar – Revision of the Neogene Proboscidean remains damaged in the fire of the Hungarian Natural History Museum in 1956. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica 24–25: 83–91. 

GASPARIK, M. & MARKOV, G. 2009: Gomphotherium „annectens group” (Proboscidea) in Hungary. – Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica 27: 73–79. 

FOSTOWICZ–FRELIK L., FRELIK G. & GASPARIK, M. 2010: Morphological phylogeny of pikas (Lagomorpha: Ochotona) with a description of a new species from the Pliocene/Pleistocene transition of Hungary. – Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 159: 97–118. 

VIRÁG A. & GASPARIK M. 2012: Relative chronology of Late Pliocene and Early Pleistocene mammoth-bearing localities in Hungary. – Hantkeniana 7: 27–36. 

TÓTH CS. & GASPARIK M. 2013: Sarmatian Gomphotherium cf. angustidens (Proboscidea, Mammalia) remains from Horné Ozorovce (Slovakia) and their taxonomic and palaeogeographic implications. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica 30: 139–156.