Titkársági asszisztens

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet
Főigazgatói Titkárság

Titkársági asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű  munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Főigazgatósági Titkárság tevékenységi köréhez tartozó teljes körű adminisztrációs feladatok végzése, ügyviteli és iratkezelési feladatok ellátása.  Kimenő/bejövő postai levelek, küldemények kezelése, iratok érkeztetése, iktatása, nyilvántartása; irattárazáshoz kapcsolódó feladatok ellátása. Iratok fénymásolása, szkennelése, lefűzése; adategyeztetések készítése.

Ügyintézés, adminisztratív és szervezési feladatok, elektronikus levelezőrendszer kezelése, excel táblázat kezelése, adatrögzítés, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása a titkárságvezető iránymutatása alapján;

A Főigazgatósági Titkárságra beérkező papíralapú iratok rendszerezése;

Postázási, kézbesítési feladatok ellátása alkalomszerűen a múzeumon belül és telephelyei között;

A múzeum rendezvényeinek előkészületeit segítő alkalomszerű tevékenységek elvégzése,

Általános irodai teendők ellátása, napi operatív működés támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.   

                    

Pályázati feltételek:

Felsőfokú/ Középfokú, iskolai végzettség

MS Office programok gyakorlott szintű ismerete

Megbízhatóság, pontosság, precizitás

Önálló munkavégzésre való képesség

Rugalmasság

Jó problémamegoldó képesség

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elektronikus iktatórendszer ismerete, kezelésében való jártasság

Közigazgatásban szerzett tapasztalat

adminisztratív területen szerzett tapasztalat

Projekt alapú munkában vagy projektvezetésben szerzett tapasztalat

B típusú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével

Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Géresi Enikő osztályvezető nyújt, a +36 30 074 6753-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.december 22.

A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését:
titkársági asszisztens.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.