Belső ellenőr állás

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

 pályázatot hirdet
Főigazgatóság

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű  jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után)

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1088 Budapest, Baross utca 13.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Közreműködik az éves ellenőrzési terv összeállításában, az éves ellenőrzési jelentések és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítésében. Végrehajtja az éves ellenőrzési tervben meghatározott terv szerinti ellenőrzéseket, a terven felüli és soron kívüli ellenőrzési feladatokat. Tanácsadói tevékenység keretében a Főigazgatóság feladatai teljesítésének és döntései meghozatalának támogatása a meglévő és javasolt működési folyamatok és eljárások ellenőrzési környezetének állapotáról kialakított belső és független vélemény nyújtásával.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 5 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása legkésőbb az álláshely betöltéséig.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés,
 • Minőségi, hatékony munkavégzés
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Rendszerszemlélet,
 • Logikus, elemző gondolkodás,
 • Jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • Konfliktuskezelés,
 • Határozottság.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Okleveles könyvvizsgáló szakképesítés
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Költségvetési ellenőri szakképesítés
 • Költségvetési intézménynél szerzett belső ellenőrzési tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet alapján,
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyelvvizsga bizonyítványok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota nyújt, a 06 30 202 5510-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Bohoczki Luca részére, az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.