közművelődési szakember


 

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Közművelődési Osztály

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

Jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű  (3 hónap próbaidő)               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések, közművelődési programok megtervezése, koordinálása, kidolgozása és megtartása minden korosztály számára óvodás kortól a felnőttekig.
 • Szabadulószoba üzemeltetése.
 • Kapcsolattartás az oktatási rendszer intézményeivel: óvodákkal, iskolákkal, egyéb oktatási intézményekkel.
 • Kiállításokhoz kapcsolódó programok tervezése, szervezése, részvétel a lebonyolításában, oktatási, közművelődési segédanyagok, kiadványok elkészítése.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.            

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség: főiskola, biológia tanári, biológia-földrajz tanári, biológia-kémia tanári diploma,
 • Oktatási intézményben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • középfokú idegen nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • uniós pályázatok szakmai vezetésében szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • pedagógiai érzék,
 • pontos, önálló munkavégzés,
 • jó szervező és kommunikációs készség,
 • megfelelő problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fuisz Tibor nyújt, a fuisz.tibor@nhmus.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05.22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.