Grafikus, Tervezőgrafikus

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest                    

pályázatot hirdet
Kiállításrendezési Osztály
Grafikus, Tervezőgrafikus

munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után) Mt. szerint

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Kiállításokkal kapcsolatos installációk tervezése és megjelenítése

Kiállítási és marketing célú grafikai tervezés

Nyomdakész grafikák készítése

Kapcsolattartás külső beszállítókkal, társosztályokkal, csapatmunka

Különböző szakmai kérdésekben segítségnyújtás, tervezés és megvalósítás

Kiadványtervezés, kiadvány-szerkesztés

Napi rutin és kreatív kérések megoldása

Látványtervek készítése

Munkakörével kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése
 

Illetmény és juttatások: A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.         
       

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság

büntetlen előítélet

védettségi igazolás

minimum középfokú végzettség

cselekvőképesség

az alábbi szoftverek ismerete: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, CorelDraw

grafikusi munkakörben szerzett legalább 3 év tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

rugalmasság

kreativitás

proaktivitás

önálló, precíz munkavégzés

nyomdai előkészítésben való jártasság

csapatmunkára való képesség
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szakirányú végzettség

anyag- és gyártásismeret

hasonló munkakörben szerzett legalább 5 év tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével),

motivációs levél a fizetési igény megjelölésével,

portfólió fájlmegosztón elérhetővé tett linkje,

pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.28.

A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál az általános és közművelődési főigazgató-helyettes, a Marketing Csoport és a Kiállításrendezési Osztály vezetőinek javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MTM főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalat személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Zoltán nyújt, a 06-70-679-6786-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.01.

A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: grafikus, tervezőgrafikus