főosztályvezető (vezető informatikus)

Magyar Természettudományi Múzeum – Budapest
Informatika Főosztály
                         

pályázatot hirdet
főosztályvezető (vezető informatikus)

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű  jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után) vezető informatikus munkakörben, vezetői kinevezés határozott időre (3 év)

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az Informatikai Főosztály vezetése, az főosztály operatív munkájának a tervezése, összehangolása, ellenőrzése;
 • Az Intézmény informatikai infrastruktúrájának folyamatos, biztonságos működtetése;
 • Az Intézmény informatikai szolgáltatásainak fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok koordinálása;
 • Közreműködik az informatikai fejlesztés stratégiai és tervezési folyamataiban;
 • A főosztály rendelkezésére bocsátott költségvetési, személyi és infrastrukturális források hatékony felhasználása;
 • Az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések, a beszállítói és szolgáltatói kapcsolatok nyomon követése és kezelése.
 • Az Intézmény informatikai beszerzéseinek lebonyolítása. Az informatikai eszközgazdálkodási feladatok ellátása;
 • Az Intézmény munkaállomásainak, mobil informatikai eszközeinek és felhasználóinak teljes körű támogatása és ellátása;
 • Intézmény által szervezett bemutatók, közönségprogramok, értekezletek, konferenciák kapcsán felmerülő informatikai és audiovizuális igények kielégítése.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • Alapvető számítástechnikai és hálózati terminológia ismerete
 • Beszerzési, közbeszerzési folyamatok lebonyolításának ismerete
 • A közintézmények számára kötelezően előírt közbeszerzési rendszerek (KEF, DKÜ, DKR) működésének ismerete
 • Megbízhatóság és magas szintű precizitás
 • Önálló és csapatmunkára való képesség
 • Munkájára és a munka eredményére való igényesség, minőségi szemlélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • Linux szerverüzemeltetésben szerzett tapasztalat
 • rendszerszemlélet, szolgáltatás orientált rendszerben gondolkodás
 • jó kommunikációs képesség, együttműködő hozzáállás és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tasnádi Tamás nyújt, a (+36 1) 210-1075 / 3107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.05.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.