Közösségi szolgálat, szakmai gyakorlat az Őslénytani és Földtani Tárában

Mint minden évben, az idén is lehetőséget biztosítunk rövid és hosszabb közösségi szolgálat és szakmai gyakorlat végzésére, valamint mentorként szívesen fogadunk érdeklődő diákokat a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárában.

A javasolt tevékenységek két fő téma köré csoportosulnak: asszisztencia a gyűjteményi kurátori munkához és preparátori munka. A kurátori asszisztencia keretében a diákok segíthetnek a gerinces és gerinctelen gyűjteményi anyag, vizsgálati minták rendezésében és ellenőrzésében, valamint a gyűjtemény kurátora által kijelölt egyéb feladatokban. Érdeklődés esetén lehetőség van gyűjteményi tárgyak fotózására is. A tár kutatói által végzett gyűjtések során a gyűjteménybe került gerinces ásatási anyagok iszapolása, méret szerinti frakcionálása, válogatása, rendezése, címkézése és preparálása (pl. ragasztás, konzerválás) is kedvelt feladat a közszolgálatra jelentkező diákok esetében. Kevéssé népszerű, ám annál fontosabb feladat a szakirodalom digitalizálása.

Arra is lehetőség van, hogy a szakmai gyakorlatos vagy közösségi szolgálatos diák múzeumi rendezvényen segítse a muzeológusok munkáját. Ilyen rendezvény lehet a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Majálisa, a Földtudományos Forgatag, a Föld Napja.

Hosszabb távra tervezett mentorálás, illetve szakmai gyakorlat esetén nagyobb szakmai hozzáértést igénylő feladatokba is be tudjuk avatni a fiatalokat: az Őslénytani Tár Vizsgálatiminta Gyűjteményében gyakorlatilag korlátlan mennyiségben vannak tengeri iszapolt minták is, bennük mindenféle gerinctelen maradvánnyal. Míg a csontokat, csonttöredékeket egyszerűbben fel lehet ismerni, addig a sok különböző tengeri gerinctelen maradványnál nagyobb idő- és energiabefektetést igényel, hogy elmagyarázzuk mit is kell kiválogatni. Emellett a diákok segítsége folyamatos ellenőrzést igényel, ezért ezeknél a mintáknál csak akkor térül meg a diák betanítására fordított idő, ha az illető munkájára nem csak egy-két alkalommal, hanem hosszabb ideig rendszeresen számíthatunk.

Szeretettel várunk minden őslénytan és geológia iránt érdeklődő fiatalt!

Érdeklődés esetén kérjük, hogy lehetőleg oktatási intézményükön keresztül, e-mailben vegyék fel velünk a kapcsolatot az iksz@nhmus.hu címen.

Szives Ottilia-Gasparik Mihály 2020. 05.15