Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam ...

Mitterpacher Lajos (1734−1814), német származású természettudós, a technológia, természetrajz és mezőgazdaságtan professzora és Piller Mátyás (1733–1788) stájer születésű természetrajz-professzor egykor jezsuita rendtársak, majd egyetemi tanártársak voltak. Közös művük a Budán megjelent Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam mensibus Junio, et Julio anno MDCCLXXXI susceptum (Utazás a szlavóniai Pozsega tartományba 1782 júniusában és júliusában). Könyvükben történelmi, néprajzi, földrajzi, állat- és növénytani, valamint földtani megfigyeléseik mellett több új növényfaj leírását is közölték.

Galéria képei: