Systema naturae

Carl Linné (latinosan Carolus Linnaeus, 1707–1778) svéd botanikus, zoológus és orvos fő műve, a Systema Naturae (A természet rendszere) először 1735-ben jelent meg. Linné alkotta meg az élővilág modern tudományos rendszerezésének alapelveit és kategóriáit, és ő vezette be az élőlények tudományos névadására ma is használatos kettős nevezéktant. A bemutatott tizedik kiadás (1758–59) jelentősége az, hogy e nevezéktant a svéd tudós ebben terjesztette ki először a növény- és állatvilág egészére.
Galéria képei: