Magyar bucó

Magyar bucó (Zingel zingel)

A Duna bennszülött, áramláskedvelő halfaja, mely folyóvizeink mélyebb, erősen és közepesen áramló szakaszain keresi táplálékát. Éjszaka aktív, főként kisebb csigákat és más fenéklakó szervezeteket fogyaszt, a nagyobb példányok apróbb halakkal is táplálkoznak. Más sügérfélékhez hasonlóan ikrarakáskor kis gödröt készít ragadós ikráinak, ám arról nincs információnk, hogy ikráit vagy ivadékait őrzi-e Rokona, a német bucó (Z. streber) valamivel kisebbre nő, és jobban ragaszkodik folyóink felsőbb szakaszaihoz. Mindkét faj fokozottan védett hazánkban, eszmei értékük 100.000 Ft.

szerző: Németh Tamás (Állattár: Bogárgyűjtemény)