Glyptostrobus törzse Bükkábrányból

Glyptostrobus törzse Bükkábrányból

Egy ősi mocsárciprusféle, a Glyptostrobus europaeus törzsének keresztmetszeti képe. A törzs egyike a bükkábrányi lignitbányában 2007-ben feltárt, eredeti élethelyzetében fosszilizálódott famaradványoknak. A közel 7 millió éves, késő miocénből származó törzsek különlegessége, hogy eredeti anyagukban maradtak fenn. A törzseket valószínűleg hirtelen temette be az üledék, amelyet áradás (esetleg cunami) idézhetett elő.

Glyptostrobus törzse Bükkábrányból (kép: Erdei Boglárka)

A több mint 60 méter vastag üledék nedves, oxigénmentes körülményeket teremtett, ami megakadályozta a faanyag lebomlását. Sajnos ez éppen hátrányt jelentett a törzsek felfedezése során, mert felszínre kerülésük után hamar kiszáradtak.. A fák valószínűleg lombhullatók lehettek, amit a törzs keresztmetszetén jól megfigyelhető évgyűrűk és szén izotópos vizsgálatok is alátámasztanak.

Szerző: Erdei Boglárka (Ősnövénygyűjtemény)