Itthon vagyok

szerző: Turcsán Zsolt (Közművelődési Osztály)

 

4. osztályos környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódva:

Tankönyv fejezetének címe: III. Itthon vagyok

letölthető formátum: PPT (1352 KB)

 

Madarak hangjai:

Daru

Mezei pacsirta

Siketfajd

Túzok

 

Képek forrása:

4. dia

túzok: http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2048128%2F660385&repid=1

mezei pacsirta: www.mme.hu Mészáros József képe

daru: http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2048128%2F651887&repid=1

5. dia

Hortobágyi Nemzeti Park címer: https://termeszeti-ertekek.eoldal.hu/cikkek/hortobagyi-nemzeti-park/

Körös-Maros Nemzeti Park címer: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/tuzok

Madarak lásd előző dia.

8. dia:

siketfajd: http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2048128%2F658689&repid=1

14. dia

A kiállítópavilon a Vértesszőlős Őstelepen (Illusztráció: MTI Fotó: Krizsán Csaba)

http://tatabanyahirado.hu/otven-eves-a-vertesszolosi-regeszeti-bemutatohely

Kőeszközök: https://m.utisugo.hu/latnivalok/samu-a-vertes-hires-osember-lelete-tatabanya-93767.html

Magyar Természettudományi Múzeum: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Term%C3%A9szettudom%C3%A1nyi_M%C3%BAzeum

Samu rekonstrukció: https://kirandulastippek.hu/budapest/magyar-termeszettudomanyi-muzeum

17. dia

Aggteleki Nemzeti Park címere: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aggteleki_Nemzeti_Park

18. dia

Magyarország térképe: http://ishm.elte.hu/hun/hunkarta/sajto/muszaki/m0.htm

 

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) digitális oktatási anyagainak kapcsolódási pontjai a 2020-as Nemzeti alaptantervhez

 

 

MTM digitális oktatási segédanyag célja:

A pedagógusoknak az áprilisban kezdődő témákhoz oktatási segédanyagot biztosítani. A pedagógusokkal a segédanyagok elkészülése előtt felvettük a kapcsolatot, hogy felmérjük az igényeket, és hogy áprilisban mit fognak tanítani.

4. osztályos környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódva:

Tankönyv fejezetének címe: III. Itthon vagyok

Megvalósuló kompetenciák az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az MTM anyagában):

Megjegyzés: a kompetenciák szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

Kommunikációs kompetenciák: A tanulók megismerő tevékenység során a tapasztalataikat lejegyzik (szövegalkotó feladatok)

Digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanulók kiegészítő információkat gyűjtenek digitális forrásokból (a legtöbb feladat ilyen).

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A környezetismeret tanulása során a tanulók megismerik hazánk kulturális örökségének fő elemeit, ez erősíti kulturális tudatosságukat (Nemzeti Parkokkal és múzeumokkal foglalkozó feladatok térkép rajzolás).

 

Megvalósuló eredménycélokhoz való kapcsolódási pontjai az MTM digitális oktatási anyagának:

Megjegyzés: az eredménycélok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-ismernek és használnak nyomtatott és digitális forrásokat ismereteik bővítéséhez (keresési feladatok, online keresztrejtvény);

-megfigyeléseikről, tapasztalataikról rajzban, írásban beszámolnak (térképrajzolás, fogalmazás írás);

-szöveggel adott információkat értelmeznek (szöveges feladatok);

-gyakorolja az alapvető térképjeleket: államhatár, felszínformák, vizek, települések (térképrajzolás).

-Térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit, ezeket saját készítésű térképen előállítja (térképrajzolás).

 

Megvalósuló fejlesztési feladatok és ismeretek (kerettanterv alapján) az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az anyagban):

Megjegyzés: a fejlesztési feladatok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-Megfigyelőképesség fejlesztése (videó elemzés, szöveg elemzés)

-Leíró képesség fejlesztése (videó elemzés, feleletválasztó feladatok)

-Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése (kép és címer összehasonlító feladat)

-Rendszerező képesség fejlesztése (térkép rajzolása)

-Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése (szöveg elemzés)

-Téri tájékozódó képesség fejlesztése (térképes feladatok)

-Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, vizek. (térképes feladatok)

-Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik (térképes feladatok, keresztrejtvény, feleletválasztó feladatok).

letölthető formátum: DOC (23 KB)

 

Források:

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat