Tudománytörténeti Gyűjtemény

A múzeum könyvtárához tartozik a Dokumentációs Tár és Tudománytörténeti tárgygyűjtemény (korábban: Tudománytörténeti Gyűjtemény). A Dokumentációs Tár egyrészről őrzi a múzeum korábbi hivatalos iratait, melyek képet adnak intézményünk két évszázadáról. Másfelől gyűjti az ásvány- és kőzettan, a föld- és őslénytan, a növénytan, az állattan és az embertan hazai művelőinek - kivált kutatóink - és intézményeinek iratait. Olyan kiválóságok hagyatékát, mint pl. a polihisztor Kitaibel Pál (1757-1817), a tudós érsek, Haynald Lajos (1816-1891), az Új-Guineát megjáró Bíró Lajos (1856-1931), a dinoszaurusz-kutató Nopcsa Ferenc (1877-1933) vagy a történeti antropológus Nemeskéri János (1914-1989). A kutatómunkához segítséget nyújt a tár több különgyűjteménye, pl. tudósok életéről forrásokat tartalmazó Personalia-gyűjtemény is. A Tudománytörténeti tárgygyűjtemény egyként gyűjti a múzeum történetének és a magyar természettudomány művelőinek tárgyi emlékeit - beleértve a róluk készült képzőművészeti ábrázolásokat. Ebben a gyűjteményben találhatjuk tudósaink kutatóeszközeit, személyes tárgyait, díszokleveleit, intézményünk egykori pecsétjeit. A Dokumentációs Tár és a Tudománytörténeti tárgygyűjtemény előzetes bejelentkezés után, főigazgatói engedéllyel a múzeumon kívüli kutatók számára is rendelkezésre áll.

Tisztelt Kutatók!

Honlapunkon mostantól táblázatos formában megtalálják a Tudománytörténeti Gyűjtemény és a jelenleg vele együtt kezelt múzeumi Irattár fondjainak jegyzékét és ezek terjedelmét. A terjedelem többnyire doboznyi egységekkel, a még rendezés alatt álló fondoké polcszámban került leírásra. Néhány esetben, mikor a dokumentumok más formátumúak, ezt tüntettük fel (“kötet” stb.). Az olyan kis terjedelmű fondok esetében, melyek csak egy-egy doboz, ill. polc egy részét töltik ki, a “részben” jelölést alkalmaztuk.

Reméljük, hogy a listák megkönnyítik munkájukat! Az általuk tartalmazott adatokat a jövőben rendszeresen pontosítjuk, bővítjük.  

Tudománytörténeti Gyűjtemény fondok

Irattári fondok

Bejelentkezés:

Matuszka Angéla: matuszka.angela@nhmus.hu
Sebestyén Réka: sebestyen.reka@nhmus.hu

Cím: Budapest, VIII. kerület, Ludovika tér 2-6.
Telefon: +36 1 210-1075 / 2401

Kutatószolgálat szerdánként: 09:00 - 16:00