5. restaurálás

BC 268.

Koll. 1.

[Brunschwyg, Hieronymus]: Liber de arte distillandi simplicia et composita. Das nüv büch d’ rechtē kunst zu distillierē. Strassburg, 1509. CXXX p. [a könyvben utólag színezett szövegközi ábrák találhatók].

Koll. 2.

Marsilius, Ficinus: Das Buch des Lebens von dem gesunden und lange Leben der rechte Artznye... Strassburg, 1509. [98] p. [a szövegközi, színezett ábrák közül több a könyvtestből eltávolítva]

Poss.: [a Baross utcai könyvtárból átkerült példány, előző jelzete: B. 5023]

Kötés: bordázott félbőr

Leltári szám: 1951/17880

 

A könyv két, eredetileg külön megjelent művet tartalmaz: az első Hieronymus Brunschwig Liber de arte distillandi de simplicibus című írása, a másik Marsilio Ficino Das Buch des Lebens című munkája. A kötetet Johannes Hans Grüninger (1455–1533) Strasbourgban 1505 és 1537 között hétszer adta ki, majd Frankfurtban további hat kiadást élt meg 1551 és 1614 között. Összesen három nyelvre fordították le: hollandra Thomas van der Noot, angolra Lawrence Andrew, csehre Johann Günther.

            Az első mű szerzője Hieronymus Brunschwig (más forrásban Brunschwyg) (1450 [?] Strasbourg – 1512 Strasbourg) német sebész, aki alkímiával és botanikával is foglalkozott. Könyve, a Liber de arte distillandi de simplicibus, amely Kleines Destillierbuch címen is ismert, először 1500-ban jelent meg önálló műként Strasbourgban. Jelentősége, hogy ez a legkorábbi nyomtatásban megjelent könyv, amely a növényi és állati eredetű anyagok desztillálásával foglalkozik.

            A kötet második részében található mű, a De triplici vita, illetve De vita libri tres (Das Buch des Lebens), szerzője Marsilio Ficino (Marsilius Ficinus) (1433, Figline Valdarno – 1490, Firenze) itáliai orvos, filozófus és humanista volt. Műve kéziratos formában terjedt, majd 1489-ben jelent meg először nyomtatásban. Három részből áll, az első a testi egészségről, annak megőrzéséről szól, a második az élet meghosszabbítását tárgyalja, míg a harmadik részben az egészség és az asztrológia kapcsolatáról értekezik.

 

 

BC 74.

Sterbeeck, Franciscus van: Theatrum fungorum oft het tooneel der campernoelien, waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande Fungien […] beschreven doot.

Antwerpen, 1675. [37], 396, [20] p. 37 t. fol. [részben kihajtható rézmetszetek, az első táblán Ioannes van Buyten orvos arcképe].

Kötés: bordázott egészbőr

Leltári száma: 5187N.

 

Franciscus van Sterbeeck 1675-ben megjelent, nagyszerűen illusztrált Theatrum Fungorum című műve a szakirodalom szerint az első, teljesen a mikológiának szentelt könyv. Sterbeeck, az Antwerpenben élő pap és botanikus, művéhez közel hetven képet használt fel Carolus Clusius (1526–1609) pannóniai gombafestményei közül, emellett a kötetben más szerzők – köztük Matthias de L’Obel (1538–1616), Johann Bauhin (1541–1613) és Robert Hooke (1635–1703) – munkáiból átvett ábrázolások is vannak. A könyv szövegét Sterbeeck a korban szokásos latin helyett flamand nyelven írta, így akarta felkelteni honfitársai érdeklődését a gombák iránt. Értekezik a gombák kulináris és gyógyászati felhasználásáról, és külön fejezetekben ír az ehető (1. szakasz) és a mérgező (2. szakasz) gombákról.