Mohagyűjtemény

frissítve: 2021.03.04.

Bár a Mohagyűjtemény jelentős világanyagot is tartalmaz, elsődleges gyűjtőköre a Kárpát-medence, és erre a területre vonatkozóan a legteljesebb gyűjtemény. Nemzetközileg azért is jelentős, mert őrzi Karl Gustav Limpricht (1834–1902), a 19. és 20. század fordulója egyik legjelentősebb mohamonográfusának herbáriumát, mely az általa és számos kortársa által leírt sok taxon típusát és nevezetes európai mohamonográfiájának bizonyító példányait tartalmazza. Ezen kívül nagy jelentőségű a 2000-es évek elejétől intenzíven növekedő balkáni mohaanyag.
A Mohagyűjteményt különlenyomat-gyűjtemény és Boros Ádám kéziratos katalógusa egészíti ki. A mohagyűjtemény története

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Papp Beáta
Kurátor: Papp Beáta
Preparátor: Döme Bernadett

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: 259.368 sorszámozott kapszula (195.831 lombosmoha, 9873 tőzegmoha és 53.664 májmoha)
Fajok száma: 4300 (európai faj 2000 – az összes európai faj kb. 90 százaléka –, nem európai kb. 2300
Típusok száma: 1000

Nevezetes gyűjteményrészek
Karl Gustav Limpricht, Boros Ádám, Degen Árpád, Győrffy István, Hazslinszky Frigyes., Szepesfalvy János, Vajda László gyűjteménye, Balkán-gyűjtemény

Hozzáférés
A Mohagyűjteményben az alábbi adatbázisok állnak rendelkezésre:
Típusokok adatbázisa
Magyarországon ritka és veszélyeztetett mohafajok adatai
Balkán-gyűjtemény
Az adatbázisok használata kutatási célokra a kurátorral való előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.

A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető.  A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni: papp.beata@nhmus.hu. A kölcsönzési idő típusok esetében 3-6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap. [link]

Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.