Mag- és Termésgyűjtemény

Mag-és TermésgyűjteményA Mag- és Termésgyűjtemény a természetben és a botanikus kertekben élő növények magjait és terméseit őrzi. Az első adatok 1822-ből származnak, ekkor 100 fajból állt a gyűjtemény. A századforduló tájékán főleg egzotikus anyagok kerültek a gyűjteménybe (Új-Guinea, Fülöp-szigetek). Az 1930-as években a hazai kutatók, ill. ajándékozók gyarapították a gyűjteményt. Sajnos a II. világháború gyakorlatilag megsemmisítette a teljes gyűjteményt.

1961-ben Vajda László 700 darabos gyűjteményének megvásárlása jelentette az első lépést a Gyűjtemény újbóli felállításában. 1970-ben már 3 650 db kapszula képezte a Mag- és Termésgyűjteményt. A nyolcvanas évek végén kapta meg a Gyűjtemény a vácrátóti Botanikus Kert maggyűjteményét.

Jelenleg is folyik a vácrátóti gyűjtemény rendezése. A rendteremtés mellett párhuzamosan folyik a további gyűjtőmunka, melynek célja, hogy a hazai flóra fajainak termései és magvai eredeti termőhelyekről begyűjtve minél teljesebb számban legyenek képviselve.

Munkatársak
Kurátor: Szurdoki Erzsébet
Preparátor: György Erzsébet

Darabszám
Teljes példányszám: 22 480 sorszámozott kapszula

Nevezetes személyek, gyűjtemények
Az 1930-as években a hazai kutatók, ill. ajándékozók gyarapították a gyűjteményt, kitűnt közülük királyfalvi Gerhardt Guidó, aki 1939-ben nagy értékű gyűjteményét a Növénytárnak ajándékozta.

Ki kell emelnünk a gyűjtők nevei közül Csapody Veráét, aki igen nagy gondot fordított a Maggyűjtemény gyarapítására.

Megemlítendő még a Kotschy-féle Quercus gyűjtemény is, melyben a föld tölgyfajainak jelentős része képviselve van.

Hozzáférés
A teljes leltározott gyűjteményi anyagról a helyszínen használható adatbázis készült.
A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.
A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető. 
példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni: szurdoki@nhmus.hu.
A kölcsönzési idő típusok esetében 3-6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap. [link]

Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.