Herbarium Generale

A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának virágosnövény-gyűjteménye két részre van osztva. A Kárpát-medence őshonos virágos növényei a Herbarium Carpato-Pannonicum-ban, minden egyéb, a világ más részén gyűjtött lap a Herbarium Generale-ban található. Az utóbbi gyűjtemény Földünk őshonos virágos növényeinek több mint 700 ezer herbáriumi lapját tartalmazza. Sajnos típusanyagának túlnyomó része feltáratlan.
A gyűjteményről részletesen

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Somlyay Lajos
Kurátor: Rácz István (Nyitvatermők gyűjteménye)
Preparátorok: Ackermann Jánosné, Esztergályos Judit

Nevezetes gyűjteményrészek

Nyitvatermők gyűjteménye
A 23 ezer lapot tartalmazó nyitvatermők gyűjteménye a Herbarium Generale részeként önálló csoportot formál. A rendkívül változatos nyitvatermők a sarkvidékek és sivatagok kivételével a Föld minden szárazföldi területén előfordulnak, bár egyes csikófarkfélék sivatagi élőhelyen is megtalálhatók. Legtöbbjük fa vagy cserje, jelentős részük a Föld nagy erdőségeinek ökológiailag, gazdaságilag is fontos alkotóeleme. A mintegy 800 nyitvatermőfaj többsége – 700 faj – toboztermő, ezek közül 540 él a mérsékelt övi és csatlakozó területeken, a többi a trópusokon. A Föld legnagyobb nyitvatermője  egy hegyi mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum), amelynek térfogata közel 1500 m3, és törzsének átmérője a talaj közelében 10 m.
A Nyitvatermők gyűjteményéről részletesen

Haynald Lajos herbáriuma
Haynald Lajos (1816–1891) gyulafehérvári püspök (1851), kalocsai érsek (1867), bíboros (1879), a magyar flórakutatás legnagyobb mecénása. Egyházi és politikai tevékenysége mellett tudományos szinten foglalkozott a botanikával. Mindenütt gyűjtött, ahol csak megfordult: a Kárpát-medencében (főként Erdélyben, Szécsény és Kalocsa környékén), Olaszországban, Nyugat-Európában. Gyűjteményét – szerteágazó cserekapcsolatai és nagyszabású vásárlások révén – Európa egyik legnagyobb (több mint százezer lapból álló) magánherbáriumává fejlesztette. Herbáriumának tudományos szempontból legjelentősebb részei Heuffel János (1800–1857), Theodor Kotschy (1813–1866) és Heinrich Wilhelm Schott (1794–1865) gyűjteményei.
1892-ben egész botanikai hagyatéka végrendeletileg a múzeumra szállt, ezzel a Növénytár szakanyaga a legrangosabb európai gyűjtemények sorába emelkedett.

Hozzáférés
A Herbarium Generale szakanyagáról számítógépes adatbázis nem áll rendelkezésre. Az anyagot személyesen a helyszínen, a Növénytár virágos kutatóinak segítségével lehet tanulmányozni.

A gyűjtemény kis része a Növénytár Könyves Kálmán körúti épületében található, szakanyagának túlnyomó részét azonban a múzeum Ludovika téri épületének mélyraktárában,  tárlópolcos szekrénykomplexumban tároljuk.

A gyűjtemény munkanapokon, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható: somlyay@bot.nhmus.hu.
A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.