Algagyűjtemény

Az Algagyűjtemény (csakúgy, mint maguk az „algák”) heterogén, több alegységből álló gyűjtemény, amelyben herbáriumi lapok, fiolák, mikroszkópi készítmények, pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatra előkészített anyagok találhatók. Az Algagyűjtemény világgyűjtemény, tengeri, édesvízi, szárazföldi algák és cianobaktériumok is vannak benne. A gyűjteményben jelenleg 33 ezer „egységet” tartunk nyilván.

Az Algagyűjtemény algaherbáriumnak nevezett része klasszikus értelemben vett növénygyűjtemény: szárított, préselt növényeket tartalmaz. Itt főleg nagyobb testű tengeri moszatok találhatók. Az édesvízi algagyűjtemény szegényesebb, kivéve a csillárkamoszatok gyűjteményét. 
A régebbi gyűjtések üvegtubusokban, nagyobbrészt formalinnal konzerválva és kissé glicerinezve vannak.

Hortobágyi Tibor vezetésével az 1970-es években nagyszabású munka folyt azzal a céllal, hogy összegyűjtsék és hozzáférhetővé tegyék az összes magyar vonatkozású algaadatot. A Collectio & Iconographia Algarum Hungariae cédulakatalógus 1975-ig készült el, és 1980-ban kapta meg a Növénytár. Ebben a gyűjteményben minden Magyarországról közölt adat megtalálható, csakúgy mint a magyar algológusok más országokban, földrészeken végzett munkáinak dokumentációja.
Az algagyűjteményhez tartozik még egy mikrofotó-gyűjtemény és egy algarajzgyűjtemény is.
Az algagyűjtemény története 

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Buczkó Krisztina
Preparátor: 

Darabszám, típusanyag
A gyűjtemény részei és nagyságuk:
Herbárium: 8200 (ide kellene egy link);
Folyadékos gyűjtemény: 9 ezer fiola;
Kovaalga-gyűjtemény – tartós preparátumok: 14 ezer leltározott lemez;
Kovaalga-gyűjtemény – tisztított kovaalgák fiolában: 1000;
Pásztázó eletronmikroszkopizálásra előkészített preparátumok: 800.
A típusok száma: 400 (200 példány az algaherbáriumban, 120 példány a Pantocsek-féle kovaalga-gyűjteményben. A Pantocsek József által leírt 1300 kovaalga tipizálására, újravizsgálatára lehetőség van a tisztított anyag felhasználásával).

Nevezetes gyűjteményrészek

A Pantocsek-gyűjtemény
A mikroszkópos készítmények legértékesebb része Pantocsek József (1846–1916) felvidéki orvos, amatőr algológus 918 kovamoszat-preparátuma, amelyek még ma is nagy nemzetközi érdeklődésre tartanak számot, elsősorban a 120 darabos típusanyag miatt. Ez alig egyötöde az eredeti Pantocsek-gyűjteménynek, a többi sajnos a II. világháborúban megsemmisült.

Hóalgagyűjtemény
Kol Erzsébet (1897–1980) munkásságát, aki a havon és a jégen élő algák nemzetközileg elismert szaktekintélye volt, mintegy 6800 fiola dokumentálja. Ennek az anyagnak kiemelkedő része a világ különböző területeiről származó hóalgagyűjtemény (kb. 200 tubus).

Hozzáférés
Az Algagyűjteményről nem készült teljes adatbázis.Az utóbbi 20 év gyűjtéseiről, Hajós Márta diatómagyűjteményének lemezeiről számítógépes katalógus áll a látogató rendelkezésére a gyűjteményben. A Ludovikán elhelyezett herbáriumi lapok fajlistája [link]
Bővebben 

A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető.  A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni. A kölcsönzési idő típusok esetében 3-6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap [link].
 Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.