Teleptani nyersanyagminta-gyűjtemény

Ebbe a gyűjteménybe a különböző érces és nemérces ásványi nyersanyagok mintáit soroljuk be. Alapító gyűjteményi egysége az 1991-ben a múzeumba került Bárdossy-féle bauxitföldtani anyag, mely a hazai előfordulásokon kívül jelentős arányban tartalmaz a külföldi bauxittelepekről (mind az érctelepből, mind a kísérőkőzetekből) származó példányokat. A gyűjteménynek a további nyersanyagmintákkal történő kibővítése folyamatban van.

Gyűjteményfelelős
Az Ásvány- és Kőzetár vezetője: Papp Gábor
A gyűjteményért felelős muzeológus: Topa Boglárka Anna

Darabszám
A gyűjtemény szekrénykataszteri nyilvántartású. Állománya 2013. december 31-én 2559 kataszteri tétel.
A gyűjteményhez kapcsolódó könyvtári egység a Bárdossy Györgytől kapott mintegy kétezer darabos bauxitföldtani tárgyú különlenyomat-gyűjtemény, mely a tári szakkönyvtárban található.

Nevezetes gyűjteményrészek

Hozzáférés
A bauxitföldtani gyűjtemény hazai része lelőhelyek szerint, a külföldi példányok országonként, azon belül lelőhelyenként rendezett. A teleptani nyersanyagminta-gyűjteményben a helyszínen használható – jelenleg Excel táblázatok formájában – digitalizált szekrénykataszteri nyilvántartások alapján lehet tájékozódni. A bauxitföldtani tárgyú különlenyomat-gyűjtemény szerzői ábécérend szerint kereshető.

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a felelős muzeológussal történt előzetes egyeztetés után azonban tudományos céllal látogatható.
Email: Topa Boglárka Anna topa.boglarka@nhmus.hu
A gyűjtemény anyagát az MTM kutatási szabályzatának megfelelő módon lehet kutatási célokra [link] felhasználni.