Növénytár

Tevékenységünk dióhéjban

A Növénytárban elsősorban florisztikai és taxonómiai jellegű kutatások folynak. Gyűjteményeinkben 13 kutató foglalkozik flóra- és vegetációkutatással, virágos, virágtalan és ősnövények vizsgálatával. A190 millió évvel ezelőttitől kezdve az egykori flóra és vegetáció kutatása mellett a ma élő növényeket rendszertani, florisztikai és természetvédelmi szempontból vizsgálják. Flóra- és vegetáció-, valamint ősnövénytani kutatásokat végzünk magyarországi területeken, illetve lelőhelyeken, többek között nemzeti parkokban. Hazai gyűjtéseink mellett kiemelkedő eredményeket értünk el a balkáni flóra feltárásában. Nemzetközi kapcsolataink a világ számos országára kiterjednek, több kutatásunk kétoldalú együttműködésekkel vagy nemzetközi projektek keretében valósul meg. Tudományos munkáink mellett nagy hangsúlyt kap a gyűjtemények gyarapítása, a gyűjtött anyag preparálása, leltárba vétele és feldolgozása. Évente több mint tízezer példánnyal gazdagodik a Növénytár gyűjteménye, részben hazai és külföldi gyűjtéseinkből, részben ajándékozás vagy csere révén.

Tevékenységünkről bővebben

Galéria képei: 
Gyűjtés Szerbiában