Állattár

Tevékenységünk dióhéjban

Az Állattár munkatársainak tevékenysége elsősorban a gyűjtemények fejlesztésére és feldolgozására irányul. Gyűjtéseink súlypontja a Kárpát-medencén kívül a Balkán, valamint a délkelet-ázsiai országok. Kutatásaink taxonómiai és faunisztikai jellegűek, részt veszünk állatökológiai és konzerváció biológiai vizsgálatokban is. Nemzetközi projektekbe is bekapcsolódunk, élénk kapcsolatban állunk több külföldi múzeummal és kutatóhellyel is.

Tevékenységünkről bővebben

Galéria képei: 
Földikutya