titkársági adminisztrátor

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Titkárság


titkársági adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a főigazgató személyi asszisztenciájának ellátása,

- a múzeum adminisztrációjának koordinációja,

- vendégszobák üzemeltetése

- a belső ellenőr munkájának támogatása

- iktatás és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, levéltáros vagy irattáros képesítés.

Elvárt kompetenciák:

 Jó kommunikációs képesség, jó problémamegoldó képesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyesi Alexandra nyújt, a megyesi.alexandra@nhmus.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

   Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.07.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.