Személyi asszisztens

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet
Főigazgatóság

Személyi asszisztens

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános és közművelődési főigazgató-helyettes munkájának teljes körű támogatása, ügyviteli feladatok ellátása. Általános szervezési és irodai feladatok: megbeszélések, tárgyalások megszervezése, utazásszervezés, kimutatások, jelentések, prezentációk készítése, szerződések szerkesztése, kezelése, levélírás, online és offline dokumentumok rendszerezése, vendégek fogadása, találkozók szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Ügyintézés, adminisztratív és szervezési feladatok, elektronikus levelezőrendszer kezelése, excel táblázat kezelése, adatrögzítés, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása a főigazgató-helyettes iránymutatása alapján. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Megbízhatóság, pontosság, precizitás

•         Rugalmasság

•         Jó problémamegoldó képesség

•         Önálló munkavégzésre való képesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         KEF portál ismerete

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat

•         Projekt alapú munkában vagy projektvezetésben szerzett tapasztalat

•         B típusú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével

•         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota nyújt, a +36-30/202-5510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Buzár Ágota részére a allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         nhmus.hu - 2023. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.