Pályázati projektmenedzser

 

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

 

Pályázati projektmenedzser

munkakör betöltésére

 

 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross u. 13.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Uniós és hazai pályázatok teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; pályázatfigyelés, pályázatok írása az ehhez kapcsolódó beszámolók elkészítése a közreműködő hatóság felé;
 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel;
 • Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi szakértő, műszaki szakértő, stb.)
 • Egyeztet a pályázatok megvalósításával kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben
 • A projektek előrehaladásának biztosítása és folyamatos nyomon követése
 • Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a vezetőség felé

 

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről szóló rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség
 • Európai Uniós és hazai pályázatkezelésben szerzett tapasztalat (1-3 év)
 • Önálló és csapatmunkára való képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatíró oklevél
 • Pénzügy-számviteli képesítés
 • Közbeszerzési tapasztalat
 • 3-5 év hazai és uniós pályázati eljárásban szerzett projektmenedzseri tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Bérigény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.03.14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bodó Anna nyújt, a +36 1 2677100/140-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon

szerezhet.