Pályázati adminisztrátor

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Pályázati adminisztrátor

munkakör betöltésére

 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Uniós pályázat teljes körű projektadminisztrációs és pénzügyi menedzsment feladatainak ellátása; beszámolók elkészítése a közreműködő hatóság felé;

Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel;

Kapcsolattartás szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi szakértő, műszaki szakértő, stb.)

Egyeztet a kapcsolatos humán-, jogi és pénzügyi ügyekben

A projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése

Az előrehaladásról rendszeres jelentések, kimutatások készítése a konzorciumvezető intézmény és Agrárminisztérium felé

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről szóló rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú végzettség

Európai Uniós és hazai pályázatkezelésben szerzett tapasztalat (1-3 év)

Önálló és csapatmunkára való képesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Pénzügy-számviteli képesítés

Közbeszerzési tapasztalat

3-5 év hazai és uniós pályázati eljárásban szerzett projektmenedzseri tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Bérigény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban 2023 január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.18