Muzeológus / Ásványtár

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
állást hirdet
MUZEOLÓGUS - Ásványtár
munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama: határozatlan idejű (3 hónap próbaidő)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)
A munkavégzés helye: 1083, Budapest, Ludovika tér 2-6.


A munkakörbe tartozó feladatok:

Részvétel a gyűjteményi feladatok ellátásában, különös tekintettel a rábízott gyűjteményrészekre: gyarapítás, feldolgozás, papír alapú és elektronikus nyilvántartás, gyűjteményrendezés, revízió, retrospektív digitalizálás; gyűjteménymenedzselés (kölcsönzések és cserék szervezése és lebonyolítása), kutatószolgálat, vendégkutatók fogadása), állagmegóvás.

Kutatási feladatok egyéni tématerv szerint.

Részvétel a tár közművelődési tevékenységében (kiállítási forgatókönyvek írása, kiállítási anyagok előkészítése; szakmai táborokban való közreműködés; on-line és nyomtatott ismeretterjesztő cikkek írása, előadások tartása; szakvezetés a gyűjteményben és a kiállításban stb.)


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve 153.§ rendelkezései az irányadók.

Munkakör betöltéséhez szükséges:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség (okl. geológus, geológus MSc, földtudományi BSc)
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, önálló munkavégzés, munkabírás;
 • megfelelő problémamegoldó képesség;
 • csapatmunkára való képesség;
 • megfelelés a gyűjtemény jellegéből adódó fizikai igénybevételnek;
 • megfelelő kommunikációs készség.

Előnyt jelent:

 • ásvány- és/vagy kőzettani érdeklődés, kutatási tapasztalat (TDK-munka, szakdolgozat);
 • természettudományos, földtudományi gyűjteményi munkában szerzett tapasztalat;
 • a digitális fényképezés és képfeldolgozás középszintű ismerete;
 • szakmai téren kommunikációképes angol nyelvtudás;
 • PhD végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok.

Benyújtandó iratok, igazolások
- magyar nyelvű fényképes önéletrajz (telefonszám és e-mail elérhetőség
megjelölésével)
- végzettséget igazoló bizonyítvány (érettségi bizonyítvány)
- hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzi anyagban foglalt személyes adatokat az eljárással összefüggésben kezeljék
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)


A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor nyújt a +36 1 210 1075 telefonszámon (2209-es vagy 3120-as mellék), illetve a papp.gabor.min@nhmus.hu e-mailcímen.

Az önéletrajzok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címre várjuk, a tárgyban a „muzeológus-Ásványtár” munkakör megjelölésével.

Az önéletrajzok elbírálásának módja, rendje:
A megfelelő önéletrajzzal rendelkező jelentkezők személyes meghallgatására is sor kerül. A döntést követően a sikertelen önéletrajzi anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

Magyar Természettudományi Múzeum honlapja, http://www.nhmus.hu/allas

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nhmus.hu/ honlapon szerezhetnek.