Kiállításszervező szakember

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest             

pályázatot hirdet
Kiállításrendezési Osztály
Kiállításszervező szakember

munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után) Mt. szerint

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű  (3 hónap próbaidő)   

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Saját és befogadott kiállítások szervezése, koordinálása, ezzel kapcsolatos dokumentáció elvégzése, valamint kiállításokhoz kapcsolódó kulturális programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában való aktív, kreatív részvétel;

Részvétel a kiállítások látogatottsági mutatóit növelő szakmai programterv kidolgozásában;

Kiállítások-építési és bontási munkálatainak szervezése, koordinálása, dokumentáció elkészítése

Kapcsolattartás partnerekkel, muzeológusokkal, más részlegek szakalkalmazottaival

Kapcsolatot épít és tart fent a más múzeumokban, muzeális és kulturális intézményekben hasonló munkakörben dolgozó személyekkel, részt vesz szakmai rendezvényeken. A szerzett tapasztalatokról beszámolót készít

Részt vesz a közel 1000 négyzetméteres raktár (kellékek, bútorzat) logisztikai megújításában, a raktározási rend kialakításában és fenntartásában

Szakmai anyagok előkészítése, dokumentációk, prezentációk, kimutatások készítése, iratok és nyilvántartások kezelése, archiválása, beszerzések lebonyolítása

Segíti a Marketing Információs Rendszer (MIR) kialakítását és részt vesz a közművelődési adattári munkák elvégzésében

 

Illetmény és juttatások: A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.
 

Pályázati feltételek:

felsőfokú szakirányú végzettség

hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

büntetlen előélet,

cselekvőképesség,

középfokú idegen nyelvtudás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

felsőfokú biológiai, természettudományi végzettség
 

Elvárt kompetenciák:

jó szervező és kommunikációs készség,

megfelelő problémamegoldó képesség,

kiváló kommunikációs készség írásban és szóban

pontos, önálló munkavégzés
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,

iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Zoltán nyújt, a 06-70-679-6786-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.01.

A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: kiállításszervező