gyűjteményi asszisztens (preparátor)

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Növénytár


gyűjteményi asszisztens (preparátor)

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után)
 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1087 Budapest, Könyves K. krt. 40.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 •  Preparátori munka végzése a Növénytár gyűjteményeiben
 • A gyűjteményi anyag préselése, preparálása, labormunkák elvégzése
 • A gyűjteményi anyag cédulázása és felragasztása
 • A gyűjteményi anyag rendezése, szekrénykataszteri nyilvántartása
 • A gyűjteményi anyag fertőtlenítése, külön engedélyhez nem kötött esetben
 • A gyűjteményi anyag dokumentálási munkáinak elvégzése, adatbázisépítés
 • részvétel kiállítások technikai kivitelezésében
 • Alapvető digitális képkezelési és archiválási feladatok végzése (digitális képarchiválás, szkennelés, nyomtatás stb.)
 • Igény szerint egyéb preparátori feladatok elvégzése a gyűjteményvezető útmutatása alapján
 • A kiállítási épületegyüttes állandó és időszaki kiállításaiban közönségszolgálati feladatok ellátása eligazítás után, beosztás szerint

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Érettségi bizonyítvány
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Érettségi vizsga biológia tárgyból, ill. középfokú növénytani ismeretek (pl. kertészeti középiskola)
 • A digitális fényképezés és képfeldolgozás középszintű ismerete
 • Angol vagy német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, önálló munkavégzés
 • Megfelelő problémamegoldó képesség
 • Csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Locsmándi Csaba nyújt, a 06 1210 1330-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.07.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.