Grafikus, Tervezőgrafikus

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest                    

pályázatot hirdet
Marketing Csoport
Grafikus, Tervezőgrafikus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• kiállítási és marketing célú grafikai tervezés • nyomdakész grafikák készítése • kapcsolattartás külső beszállítókkal, társosztályokkal, csapatmunka • különböző szakmai kérdésekben segítségnyújtás, tervezés és megvalósítás • kiadványtervezés, kiadvány-szerkesztés • napi rutin és kreatív kérések megoldása • látványtervek készítése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Minimum középfokú végzettség

•         Az alábbi szoftverek ismerete: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, CorelDraw

•         Grafikusi munkakörben szerzett legalább 5 év tapasztalat

•         Rugalmasság

•         Kreativitás

•         Önálló, precíz munkavégzés

•         Nyomdai előkészítésben való jártasság

•         Csapatmunkára való képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakirányú végzettség

•         Anyag- és gyártásismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével)

•         motivációs levél a fizetési igény megjelölésével

•         portfólió fájlmegosztón elérhetővé tett linkje

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

•         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

•         hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

•         A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: grafikus

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota nyújt, a +36-30/202-5510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Buzár Ágota részére a allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál az általános és közművelődési főigazgató-helyettes és a Kiállításrendezési Osztály vezetőinek javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MTM főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  nhmus.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.