Gazdasági ügyintéző

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet
Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű ( 3 hónap próbaidő)            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Forrás.NET programban a pénzügyi nyilvántartási feladatokhoz kapcsolódó törzsadat-kezelés;

Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, rendezése;

Bevételek és kiadások elszámolásához kapcsolódó utalványrendeletek készítése;

Analitikus és főkönyvi nyilvántartás adatainak havi egyeztetése;

Havi tartozásállomány jelentés elkészítése;

Pénztár ellenőrzési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012.évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

mérlegképes könyvelői képesítés

középfokú végzettség

1-3 év szakmai tapasztalat

büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével, telefonszám elérhetőséggel

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,

regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség

Gyakorlott szintű Forrás.net integrált számviteli rendszer ismerete                                                         

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Zoltánné Gazdasági Igazgató nyújt, a 06 30 6268560-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt létesít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.