Digitalizáló asszisztens

 

Magyar Természettudományi Múzeum

Budapest, 1088 Baross u. 13.

Pályázati felhívás

Digitalizáló asszisztens munkakör betöltésére.

 

A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Napi 6 órás foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Baross u. 13.
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

• digitalizálás/szkennelés különféle eszközökkel, elsősorban Phaseone nagyfelbontású kamerával a Capture One program használatával,

• képfeldolgozás/utómunkák/

• részvétel a tervszerű digitalizálásban,

• eseti feladatok teljesítése, részvétel a nevesített szolgáltatások működtetésében, a feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció, dokumentum-mozgatásban való részvétel.
 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény: bérigényt kérjük megadni

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Gyakorlott szintű számítógép-kezelés (elektronikus levelezés, irodai alkalmazások, fájlkezelés),

• Magyar állampolgárság,

• Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• képfeldolgozási módszerek és szoftverek ismerete (pl. Adobe Photoshop, Capture One) (fájlformátumok, fájlkonverziók, automatizmusok beállítása, stb.)

• digitalizáló eszközök /dokumentum-szkennerek használatában való jártasság,

• fényképészeti eljárások ismerete,

• fotózási alapismereteket igazoló dokumentum

• archiválás rendszerek ismerete

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

• csapatmunkára való alkalmasság,

• szellemi és fizikai terhelhetőség,

• monotonitás-tűrés,

• kreatív gondolkodás, jó problémamegoldó készség, önállóság,

• motoros készségek,

• kommunikációs készségek,

• pontosság és precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz.

• A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

• Nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

• Három hónapnál nem régebbi, büntetlen elõéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor az erkölcsi bizonyítványt már megkérte.

 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a +36 1 2677100-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Gubányi András részére a allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdése alapján 2020. november 1jével a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, továbbá a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony már nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Erre figyelemmel jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra – amennyiben arra 2020. november 1. napját követően kerül sor – a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.