dekoratőr-grafikus

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest                

pályázatot hirdet
Kiállításrendezési Osztály
Dekoratőr-grafikus

munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után) Mt. szerint

                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A kulturális szolgáltatásaink egyediségének kiemelésével az intézményi stratégiai céloknak megfelelő célok mentén, segíti kiemelni, megmutatni, fejleszteni az idén 220 éves Magyar Természettudományi Múzeum sokszínű tevékenységét, eredményeit:

Vizuális műveltsége, tervezési tapasztalatai birtokában csapatban és önállóan, alkotó, kreatív tervező és kivitelező munkát végez

A múzeum egységes és vonzó képének biztosítása dekorációs tevékenységgel (közönségforgalmi vitrinek tartalmának berendezése, kivitelezése)

Kiállításrendezőkkel, grafikusokkal együttműködve részt vesz a kulturális attrakciók tervezésében, kivitelezésében.

Használja az Adobe tervezőprogramokat

Kézi szerszámok használata, dekorációs eszközök mozgatása

Részt vesz a közel 1000 négyzetméteres raktár (kellékek, bútorzat) logisztikai megújításában, a raktározási rend kialakításában és fenntartásában.

Kapcsolattartás külső beszállítókkal, társosztályokkal, csapatmunka

Kiállításokkal kapcsolatos installációk tervezésében, kialakításában, felújításában való részvétel

Napi rutin és kreatív kérések megoldása

Munkakörrel járó adminisztrációs feladatok elvégzése
 

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

                       

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság

büntetlen előítélet

védettségi igazolás

minimum középfokú végzettség

cselekvőképesség

az alábbi szoftverek ismerete: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, CorelDraw

dekoratőr munkakörben szerzett legalább 2 év tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

rugalmasság

kreativitás

proaktivitás

önálló, precíz munkavégzés

nyomdai előkészítésben való jártasság

csapatmunkára való képesség
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szakirányú végzettség

hasonló munkakörben szerzett legalább 5 év tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével),

motivációs levél a fizetési igény megjelölésével,

portfólió fájlmegosztón elérhetővé tett linkje,

pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)

minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál az általános és közművelődési főigazgató-helyettes, a Marketing Csoport és a Kiállításrendezési Osztály vezetőinek javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MTM főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt György Zoltán nyújt, a 06-70-679-6786-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.01.

A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését:
grafikus, tervezőgrafikus

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.