Biztonsági Osztályvezető

           Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest           

pályázatot hirdet
Biztonsági Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Budapest, és a Munkáltató egyéb telephelyei, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Határozatlan idejű biztonsági őri feladatok mellett megbízott osztályvezetői feladatok ellátása • A Biztonsági Osztály részlegeinek a koordinálása • A biztonsági rendszerek felügyelete • A biztonsági osztály adminisztrációjának az intézése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Munka- és tűzvédelmi képesítés

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Magas szintű együttműködő készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         B típusú jogosítvány

•         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

•         Átfogó tűzvédelmi és munkavédelmi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével

•         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Zoltánné nyújt, a +36-30/626-8560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csorba Zoltánné részére a allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         nhmus.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.